1398/04/12 :: اردو مشهد پایه هفتم1398/03/27 :: همایش دورهمی صمیمی اولیا و دانش آموزان دبیرستان علامه حلی 1 دوره اول1398/02/09 :: سمینار 33 دبیرستان علامه حلی11398/02/05 :: شب مانی1398/01/31 :: ماراتن علمی حلی